Bloková výjimka - CITEN - UNREGISTERED VERSION

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Bloková výjimka

Autoservis > Bloková výjimka
 

Rádi bychom Vás informovali o blokové výjimce týkající se servisu motorových vozidel, která vstoupila v platnost dne 1. 11. 2004. Zde je rekapitulace základních faktů a jejich význam pro nezávislý autoservis:

Může nezávislý autoservis opravovat vozidlo v záruce a může přitom použít náhradní díly od jiného dodavatele, než od výrobce vozidla ?

Výrobce vozidla může podmínit platnost záruky tím, že nedošlo k zásahu do vozidla neodborně provedenou opravou nebo údržbou. Nesmí ovšem podmiňovat platnost záruky tím, že veškeré opravy a údržba v záruční době budou prováděny v autorizovaných opravnách, neboť by tím podstatně omezoval soutěž na trhu oprav automobilů. Řádně provedená oprava nebo údržba v neautorizovaném servisu proto nemůže mít vliv na platnost záruky výrobce.
Výrobce vozidla může vyžadovat použití svých originálních náhradních dílů pro záruční opravy (reklamace), ne však pro opravy a údržbu vozidla v průběhu záruční doby, které platí majitel vozidla. Při takové opravě nebo údržbě lze proto použít i jiný, než výrobcem dodaný náhradní díl, aniž by tím byla dotčena platnost záruky (samozřejmě s výjimkou případu, kdy by byla následná vada vozidla způsobena vadou takového dílu).


Jaké další výhody pro nezávislý servis z nové blokové výjimky vyplývají ?


Je to především přístup k technickým informacím, diagnostickému a jinému vybavení a nástrojům, které jsou nutné k opravám a údržbě motorových vozidel nebo souvisejícím ekologickým opatřením, jakož i k příslušnému programovému vybavení nebo odborné instruktáži.
Přístup musí zahrnovat zejména možnost neomezeně využívat elektronických a diagnostických systémů motorového vozidla, programovat tyto systémy podle standardních postupů dodavatele, využít návodu k opravám a údržbě nebo informací nutných pro používání diagnostických a údržbářských zařízení, jakož i dalšího vybavení.
Přístup musí být dále poskytován bezodkladně nediskriminační a přiměřenou formou a poskytované údaje musí mít prakticky využitelnou formu.
Výrobce vozidla je tedy povinen nezávislému servisu poskytnout za obdobných podmínek jako autorizovanému opravci výše uvedené informace, nástroje či jiné vybavení (např.speciální nářadí, diagnostická zařízení atd.).

Věříme, že Vám tato informace pomůže dobře se orientovat v nové blokové výjimce. V praxi to znamená, že nezávislý servis CITEN s.r.o. může provádět běžný servis a opravy na nových vozidlech, které jsou v základní záruce výrobce, a provádět zápis o opravě do servisní knížky vozidla.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky